Zielona Góra – próba generalna przed pierwszą śpiewaną mszą świętą [styczeń 2015]