W oczekiwaniu na ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Po rozstaniu ze Zmartwychwstałym i w oczekiwaniu na Pocieszyciela, przyłączmy się na oficjum do codziennej modlitwy Kościoła [w rycie monastycznym z opactwa św. Marii Magdaleny w Le Barroux, Francja]:

Jutrznia:

jutrznia_tekst

Pryma:

pryma_tekst

Seksta:

seksta_tekst

Nona:

nona_tekst

Kompleta:

kompleta_tekst