zajęcia 11 lipca w zielonej górze – próbujemy Kyriale XI

Ste Benedicte ora pro nobis! 🙂

 

Nie całkiem serio:

 

I całkiem serio: