UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

„Pan Jezus dopuścił, że jeszcze po śmierci otwarto Mu bok, by reszta krwi, aż do ostatniej kropli, spłynęła z Jego Serca na niewdzięczną ziemię i na moje grzechy.” Ks. Aleksander Woźny, Rozważania III, s. 48

Communio [J. 19, 34]:

„Unus militum lancea latus ejus aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua.” [Jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok Jego, a natychmiast popłynęła krew i woda.”