Uroczystość Chrystusa Króla

Chrystusa jako Króla nad królami w tym roku czcimy 26.10. wg starego kalendarza liturgicznego, a 23.11. wg nowego.

Propium w wykonaniu wspólnoty benedyktyńskiej z Triors, Francja:

 

IN. Dignus est Agnus

 

GR. Dominabitur

 

AL. Potestas ejus

 

OF. Postula

 

CO. Sedebit