Tyniec – warsztaty chorałowe

Tyniec – warsztaty chorałowe (20–23.08.2015, 12–15.05.2016) prowadzone przez br. Karola Cetwińskiego OSB

http://kultura.benedyktyni.com/warsztaty-choralowe-4/