O śpiewie w Regule św. Benedykta

Św.Benedykt (480-546) w swojej Regule wielką wagę przywiązuje do śpiewania psalmów. W rozdziale XIX czytamy:
Pamiętajmy zawsze, co mówi prorok: „Służcie Panu w bojaźni” i znowu: „Śpiewajcie rozumnie” oraz „Będę Ci śpiewał wobec aniołów. Zastanówmy się więc, jak należy zachować się w obecności Boga i Jego aniołów i tak przystąpmy do śpiewu, aby myśl nasza była zgodna z naszym głosem. (RB 19,3-7)