PRZEDPOŚCIE: 1.02.2015 Niedziela siedemdziesiątnicy (STAROZAPUSTNA)

Modlitwy i śpiewy trzech niedziel Przedpościa pochodzą z lat przełomowych między VI a VII wiekiem, kiedy to najazdy barbarzyńców, trzęsienia ziemi i „czarna śmierć” zdawały się grozić zagładą Rzymowi i kulturze chrześcijańskiej. Odzwierciedlają one dokładnie stan beznadziejny, w jakim się znajduje człowiek pozbawiony łaski uświęcającej.

IN. Ps. Ogarnęły mię boleści śmierci, boleści piekielne otoczyły mię. I w tej chwili niedoli wzywałem Pana a On usłyszał głos mój z świątyni swojej. Ps. Kocham Cię, o Panie, mocy moja. Pan twierdza i ucieczka moja, On mój wybawiciel. V. Chwała Ojcu…

(teksty pochodzą z mszalika rzymskiego, 1956 r.)

 

Nagranie pochodzące z płyty De l’Hiver au Printemps. Messes d’avant – Careme zarejestrowano w opactwie benedyktyńskim w Triors (Francja)

indeks