Nasze kolejne rekolekcje w tradycyjnym opactwie benedyktyńskim w Triors [Francja].