Msza o św. Justynie Męczenniku w ramach warsztatów liturgiczno-muzycznych i dni skupienia w Sulęcinie

Proprium o św. Justynie Męczenniku zaśpiewamy na Mszy św. 14 kwietnia o godz. 18:00 w ramach warsztatów liturgiczno-muzycznych i dni skupienia w Sulęcinie. Serdecznie zapraszamy!

św. Justyn [100-165] – Ojciec Kościoła, filozof, apologeta, pisarz starochrześcijański, męczennik, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. Misjonarz, wędrowny kaznodzieja i uczony. Jako obrońca wiary, ścięty za panowania Marka Aureliusza. 
Nie znamy miejsca jego pochówku, zaginęła również większość jego pism, a jednak głos filozofa i męczennika nie zamilkł, choć upłynęły stulecia. Z postanowienia I Soboru Watykańskiego Justyn jest co roku wspominany przez Kościół powszechny. Natomiast Sobór Watykański II przywołał jego nauczanie w swoich dwóch fundamentalnych tekstach: Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” oraz w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.