Opis metody Solesmes

Jest zasługą dom Mocquereau, że na podstawie analizy porównawczej manuskryptów potrafił wyodrębnić jasne zasady interpretacyjne, które każdy może poznać dzięki kilkustopniowemu kursowi, obejmującemu różne poziomy, od podstawowego przez wykonawczy-chóralny, po najwyższy, przeznaczony dla dyrygentów. Metoda Solesmes jest jednocześnie prosta, naturalna i precyzyjna. Możemy poznać ją dokładniej, analizując dwa aspekty: techniczny i duchowy. Nie wolno rozdzielać tych dwóch perspektyw, ponieważ technika wykonawcza, choć niezbędna, zawsze poddaje się porządkowi duchowemu, jako sztuka w służbie modlitwy.

Opracowanie tekstu: Mnisi z Triors

Tłumaczenie: Katarzyna Kubaszczyk