Metoda Solesmes

Kurs prowadzony jest wg metody Solesmes. Zapraszamy do zapoznania się z historią i szczegółowym opisem metody (w zakładkach).