ZIELONA GÓRA

+ Zapraszamy do salki pod Kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Winnicy, ul. Aliny 17 +

Spotykamy się w jedną sobotę w miesiącu, w godzinach: 10:00-12:30.