WOLSZTYN

+ Zapraszamy do salki przy Farze, ul. Roberta Kocha 38 +

Spotykamy się w jedną sobotę w miesiącu, w godzinach 15:30-18:00.