Kurs chorału gregoriańskiego

  „Bądźcie alleluja od stóp do głów!”

Dom Guéranger, założyciel Kongregacji Solesmes

Z radością informujemy, że 18 stycznia 2014 r. Szkoła św. Anny, we współpracy ze Szkołą Świętego Grzegorza z Le Mans, Szkołą Świętego Benedykta z Poznania i Ośrodkiem w Łodzi, rozpoczęła kurs chorału gregoriańskiego przy wolsztyńskiej Farze. Miesiąc później ruszył kurs przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze. W październiku 2015 r. zaczęliśmy się spotykać w Gorzowie Wielkopolskim, a w listopadzie 2015 r. także w Świebodzinie.

Nasza inicjatywa jest wypadkową pobieranej od wielu lat nauki śpiewu chorałowego w opactwie benedyktyńskim w Triors i chęci podzielenia się tym cennym darem z innymi. Kurs skierowany jest do tych z Państwa, którzy chcą czerpać z muzycznego skarbca Kościoła i poznać „własny śpiew liturgii rzymskiej” (Sacrosanctum Concilium, 4 grudnia 1963, nr 116).

Proponujemy naukę od podstaw. W programie emisja głosu, solfeż, zajęcia dydaktyczne wg metody Solesmes, poznawanie części stałych i zmiennych Mszy św., tradycyjnych antyfon oraz wykonywanie ich na Mszy św. 

Wspólnym śpiewem kontemplacyjnym przydawajmy chwały naszemu Panu!