Boże Narodzenie 2014 – Boża Dziecino, błogosław nam!

Rozjaśniasz, o Boże, tę noc przenajświętszą blaskiem prawdziwej światłości. Spraw, prosimy Ciebie, aby nas w niebie napełniła radość Tego, którego świetlaną tajemnicę poznaliśmy na ziemi, a który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ps. 2, 7. Pan rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Jam Ciebie dziś zrodził.

(opactwo Fontgombault)