ars celebrandi – warsztaty liturgii tradycyjnej

W dniach 16-23 sierpnia br. w sanktuarium maryjnym w Licheniu odbyła się druga edycja Warsztatów Liturgicznych Ars Celebrandi — największych warsztatów liturgii tradycyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Do udziału w nich zgłosiło się już 180 osób z Polski i innych krajów, w tym 40 kapłanów — wśród nich ks. Jan Kaczkowski. Jego Ekscelencja biskup Athanasius Schneider odprawi Mszę św. pontyfikalną i nieszpory pontyfikalne. Honorowy patronat nad Warsztatami Liturgicznymi Ars Celebrandi objął Jego Ekscelencja biskup włocławski Wiesław Mering.