6.08. PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

„Piękniejszyś kształtem nad syny ludzkie, rozlał się wdzięk na wargach Twoich. Płynie z serca mego pieśń wzniosła, pienie moje poświęcam Królowi.” [Graduał Spieciosus forma; mnisi benedyktyńscy, Brazylia]