ŚWIĘTA ANNA – PATRONKA NASZEJ SZKOŁY

Dostojna i tajemnicza pędzla Michała Świdra; „Narodzenie Marii” [1994 r., fresk mokry, refektarz Plebanii w Płokach]. „Świętej Anny, czyli katolicki Dzień Babci. Kiedy aniołowie przybyli z nowiną, że to kres jej bezdzietności i pocznie dziecko, Anna…