6.08. PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

„Piękniejszyś kształtem nad syny ludzkie, rozlał się wdzięk na wargach Twoich. Płynie z serca mego pieśń wzniosła, pienie moje poświęcam Królowi.” [Graduał Spieciosus forma; mnisi benedyktyńscy, Brazylia]

Biskup Athanasius Schneider ponownie w Poznaniu

18 sierpnia 2015 r. o godz. 16:00 bp Athanasius Schneider już po raz drugi będzie celebrować w Poznaniu Mszę Świętą pontyfikalną. Tym razem zapraszamy do Fary. Służba liturgiczna i oprawa muzyczna: Poznańskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej.