ŚWIĘTA ANNA – PATRONKA NASZEJ SZKOŁY

Dostojna i tajemnicza pędzla Michała Świdra; „Narodzenie Marii” [1994 r., fresk mokry, refektarz Plebanii w Płokach]. „Świętej Anny, czyli katolicki Dzień Babci. Kiedy aniołowie przybyli z nowiną, że to kres jej bezdzietności i pocznie dziecko, Anna…

6.08. PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

„Piękniejszyś kształtem nad syny ludzkie, rozlał się wdzięk na wargach Twoich. Płynie z serca mego pieśń wzniosła, pienie moje poświęcam Królowi.” [Graduał Spieciosus forma; mnisi benedyktyńscy, Brazylia]

Biskup Athanasius Schneider ponownie w Poznaniu

18 sierpnia 2015 r. o godz. 16:00 bp Athanasius Schneider już po raz drugi będzie celebrować w Poznaniu Mszę Świętą pontyfikalną. Tym razem zapraszamy do Fary. Służba liturgiczna i oprawa muzyczna: Poznańskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej.

zajęcia 11 lipca w zielonej górze – próbujemy Kyriale XI

Ste Benedicte ora pro nobis! 🙂   Nie całkiem serio:   I całkiem serio:    

MEDALIK ŚWIĘTEGO BENEDYKTA

Jest niezawodny. Egzorcyzmy skutecznie chronią przed złem. Warto nosić. AWERS Św. Benedykt trzymający krzyż i księgę reguły. Na obrzeżu widnieje napis: Eius in obitu nostro paesentia muniamur (Niech Jego obecność broni nas w chwili…

Świętego Benedykta – Patrona Europy

11 lipca [wg nowego kalendarza liturgicznego] wspominamy Świętego Benedykta – Ojca Rodziny Benedyktyńskiej i Patrona Europy [znakomity wizerunek pędzla Fra Angelico]. W ostatnią niedzielę [28 czerwca] mieliśmy okazję zaśpiewać Alleluia Domine in…