W oczekiwaniu na ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Po rozstaniu ze Zmartwychwstałym i w oczekiwaniu na Pocieszyciela, przyłączmy się na oficjum do codziennej modlitwy Kościoła [w rycie monastycznym z opactwa św. Marii Magdaleny w Le Barroux, Francja]: Jutrznia: jutrznia_tekst Pryma: pryma_tekst Seksta: seksta_tekst Nona: nona_tekst Kompleta: kompleta_tekst