O śpiewie w Regule św. Benedykta

Św.Benedykt (480-546) w swojej Regule wielką wagę przywiązuje do śpiewania psalmów. W rozdziale XIX czytamy: Pamiętajmy zawsze, co mówi prorok: „Służcie Panu w bojaźni” i znowu: „Śpiewajcie rozumnie” oraz „Będę Ci śpiewał wobec aniołów. Zastanówmy się więc,…