„Założenia teologiczne śpiewu kościelnego” – wykład ks. Grzegorza Kopytowskiego

7 lutego 2015 r. na zaproszenie Szkoły Świętego Benedykta przyjechał do Poznania gość z Łodzi – ks. Grzegorz Kopytowski. more Oto wykład o śpiewie liturgicznym: o źródłach biblijnych, o życiu duchowym śpiewaka i jego godnej postawie podczas liturgii itd.)….