PRZEDPOŚCIE: 15.02.2015 Niedziela pięćdziesiątnicy (ZAPUSTNA)

IN. Ps. Bądź dla mnie, Boże, skałą niezdobytą i miejscem bezpiecznym dla mego ratunku, wszak Tyś jedynie twierdzą i ucieczką moją. Dla chwały Twojej prowadź mnie i ustrzeż. Ps. W Tobie, o Panie, nadzieję pokładam, niechże…

PRZEDPOŚCIE: 8.02.2015 Niedziela sześćdziesiątnicy (MIĘSOPUSTNA)

IN. Ps. Obudź się, czemu śpisz, o Panie? Przebudź się, a nie odrzucaj na zawsze. Czemu ukrywasz oblicze swoje? Czy zapomniałeś o naszym ucisku? Przylgnęło do ziemi ciało nasze. Powstań, o panie, wspomóż nas i wyzwól. Ps….

PRZEDPOŚCIE: 1.02.2015 Niedziela siedemdziesiątnicy (STAROZAPUSTNA)

Modlitwy i śpiewy trzech niedziel Przedpościa pochodzą z lat przełomowych między VI a VII wiekiem, kiedy to najazdy barbarzyńców, trzęsienia ziemi i „czarna śmierć” zdawały się grozić zagładą Rzymowi i kulturze chrześcijańskiej. Odzwierciedlają one dokładnie stan beznadziejny,…