8.12.2014 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8 grudnia przypada Święto Najczystszej Dziewicy, Tej, która „od pierwszej chwili swego istnienia starła węża” /za Ojcami Kościoła/. Święto w IX w. zostało zaadoptowane ze Wschodu (obchodzone od VIII w.) do południowej Italii, a z czasem do reszty…

„Rorate caeli desuper…”

  „Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego Nie bądź zagniewany, Panie! Nie pamiętaj dłużej naszych grzechów! Oto miasto Świętego opuszczone, Syjon stał się pustkowiem, Jerozolima wyludniona Świątynia Twoja i dom chwały…

30.11.2014 – Pierwsza niedziela Adwentu

„Do Ciebie wznoszę moją duszę…”. Począwszy od 30 listopada przez cztery nadchodzące tygodnie wzdychać będziemy do przyjścia naszego Zbawiciela. Niech w nowy rok liturgiczny wprowadzą nas części zmienne I niedzieli Adwentu i „Święta Matka Odkupiciela”…