Uroczystość Chrystusa Króla

Chrystusa jako Króla nad królami w tym roku czcimy 26.10. wg starego kalendarza liturgicznego, a 23.11. wg nowego. Propium w wykonaniu wspólnoty benedyktyńskiej z Triors, Francja:   IN. Dignus est Agnus   GR. Dominabitur   AL. Potestas ejus…