2.02.2015 – Szkoła św. Anny na próbie wolsztyńskiego Chóru Parafialnego „Lutnia”

Z przyjemnością donoszę, że 2 lutego br. odbyło się bardzo owocne spotkanie w salce przy wolsztyńskiej Farze. Chór Parafialny „Lutnia” (dyr. Krzysztof Olszewski) specjalizujący się w śpiewie wielogłosowym, zgodził się na gościnną wizytę Szkoły św. Anny, w celu „posmakowania” chorału gregoriańskiego. Efekt wspólnej próby okazał się zaskakujący – kilkunastoosobowa grupa (trzeba przyznać, że bardzo zdolna i muzykalna) z łatwością opanowała Kyriale XVIII (Kyrie, Sanctus, Agnus Dei), respektując wskazówki techniczne i duchowe, właściwe śpiewowi gregoriańskiemu nurtu Solesmes.

Już wkrótce dalszy ciąg naszej współpracy!