PRZEDPOŚCIE: 15.02.2015 Niedziela pięćdziesiątnicy (ZAPUSTNA)

IN. Ps. Bądź dla mnie, Boże, skałą niezdobytą i miejscem bezpiecznym dla mego ratunku, wszak Tyś jedynie twierdzą i ucieczką moją. Dla chwały Twojej prowadź mnie i ustrzeż. Ps. W Tobie, o Panie, nadzieję pokładam, niechże nie będę zawstydzon na wieki. W sprawiedliwości swojej ratuj mnie i ocal. V. Chwała Ojcu…

 

Nagranie pochodzące z płyty De l’Hiver au Printemps. Messes d’avant – Careme zarejestrowano w opactwie benedyktyńskim w Triors (Francja)

indeks