12.XI.2016 Nieszpory po łacinie, godz.17:45; Seminarium Duchowne w Paradyżu